Tuula Haataisella on sydäntä sanoa – Tuula Haatainen talar ur hjärtat

Tuula Haataisella on sydäntä sanoa

Syyskuun alussa Tuula Haatainen otti haasteen vastaan ja asettui SDP:n presidenttiehdokkaaksi. Aiemmin hän on toiminut sosiaali- ja terveysministerinä sekä opetusministerinä. Hän on työskennellyt myös Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana, jolloin hänellä oli 40 000 alaista. Kuntasektorin tuntemusta tuli lisää Kuntaliiton varatoimitusjohtajana. Tällä hetkellä Haatainen on kansanedustaja ja hän johtaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa.

-Suomea ollaan nyt laittamassa kuntoon tavalla, joka lisää eriarvoistumista. Olen erityisesti huolestunut, että valmisteilla olevalla sote-uudistuksella avataan ovet sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistämiselle. Näin me kaikki joudumme veroillamme maksamaan tuottoa monikansallisten yritysten pääomasijoittajille, Haatainen sanoo.

Haatainen on korostanut, että presidentti on arvojohtaja. Hän myös vahvistaa maan lait allekirjoituksellaan.

-Sote on mitä tärkein kansallinen turvallisuuskysymys. Millainen arvojohtaja siunaa tällaisen politiikan? Jos huonolla päätöksellä kansaa jaetaan eri kasteihin, siitä seuraa turvallisuusriskejä, Haatainen sanoo.

 

Laaja turvallisuus teemana

Tuula Haatainen puhuu kampanjassaan laajasta turvallisuudesta, joka syntyy hänen mukaansa arkisista asioista.

-Kun lapset ja nuoret pääsevät kouluun, kun ihmisillä on työtä ja katto päänsä päällä, kun eläkkeellä tulee toimeen ilman että tarvitsee valita ostaako ruokaa vai lääkkeitä, ihmisillä kasvaa luottamus elämään ja oikeudenmukaisuuteen, Haatainen sanoo.

Jos arkiset asiat eivät ole kohdallaan, Haatainen mukaan silloin syntyy eripuraa, turhautumista, osattomuutta ja köyhyyttä.

-Tällainen kehitys ruokkii konflikteja niin muualla maailmassa kuin täällä Suomessakin, Haatainen sanoo.

 

Suomen vahvuus on sopimisen kulttuuri

Tuula Haatainen vertaa satavuotiaan Suomi-neidon tarinaa Tuhkimon tarinaan. Historian vaikeista vaiheista on Haataisen mukaan selvitty sopimalla ja yhteisellä työllä.

-Sopimisen kulttuuri on vahvuutemme aivan kuten tasa-arvomme. Niitä on vaalittava jatkossakin, Haatainen sanoo.

Haatainen on vankkumaton tasa-arvon kannattaja, joka puhuu erityisesti tyttöjen ja naisten puolesta niin kotimaassa kuin maailmallakin. Hän nostaa puheissaan mielellään esille taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen, rauhan sekä kansainvälisen yhteistyön.

Hän on kerrannut feministisen ulkopolitiikan viestiä nostamalla esille naisten merkitystä niin kriisien ratkaisuissa, rauhanvälityksessä kuin jälleenrakentamisessa ja arjen toiminnoissa. Ulkopolitiikassa Tuula Haatainen korostaa hyviä naapuruussuhteita.

-Euroopan unioni on minulle arvoyhteisö, johon Suomi luontevasti kuuluu. YK ja sen alajärjestöt ovat hänelle merkittävä yhteisö, jossa Suomen tulee toimia aktiivisesti, Haatainen sanoo.

 

Vireä kansalaisyhteiskunta on demokratian edellytys

Tuula Haatainen on toiminut ja toimii lukuisissa kansalaisjärjestöissä. Viisitoista vuotiaana hän liittyi Suomen Punaiseen Ristiin. Suomen YK-liitto ja Kirkon Ulkomaanapu ovat myös tulleet tutuiksi.

Koulunsa hän kävi Savossa Vehmersalmella ja Kuopiossa. Hän kouluttautui sairaanhoitajaksi ja työskenteli niin Kuopiossa kuin Helsingissäkin. Helsingin yliopistosta hän valmistui valtiotieteitten maisteriksi. Politiikkaan hän lähti ensin Helsingin kaupunginvaltuustoon ja sitten eduskuntaan.

-Olof Palmen sanoin minullekin politiikkaa on tahdon asia. Maratoonarina hoidan loppuun täysillä sen mihin ryhdyn, Tuula Haatainen sanoo.

Tuula Haatainen on naimisissa ja hänellä on kaksi aikuista lasta sekä yksi lapsenlapsi.

 

Tuula Haatainen talar ur hjärtat

I september åtog sig Tuula Haatainen uppdraget att ställa upp som SDP:s kandidat i presidentvalet. Hon har tidigare verkat som social- och hälsovårdsminister och som undervisningsminister, samt varit biträdande stadsdirektör i Helsingfors. Ytterligare erfarenhet av kommunernas uppgifter fick hon som viceverkställande chef för Kommunförbundet. Som bäst är hon medlem i riksdagen, där hon leder social- och hälsovårdsutskottet.

-De förändringar man nu håller på att genomföra inom hälsovården leder till allt större skillnader mellan människor. Jag är speciellt orolig för att ändringarna kommer att öppna social- och hälsovården för kommersialisering av servicen. Det skulle innebära att skattemedel används till att öka de internationella investeringsbolagens vinster, framhåller Haatainen.

Tuula Haatainen har framhållit att presidenten är en ”värdeledare”. Han undertecknar landets lagar.

-En välfungerande social- och hälsovård är en av de viktigaste förutsättningarna för trygghet. Ska landets värdeledare välsigna den nuvarande regeringens planer? Om folk delas upp i olika kast försvagas ju tryggheten i samhället, säger Haatainen.

För en bred trygghet

Tuula Haatainen talar i sin kampanj för en ”bred trygghet”, som byggs upp av vardagliga händelser och ting.

-När barn och ungdom får gå i skola, när folk har arbete och tak över huvudet, när pensionärer klarar sig utan att behöva välja mellan mat och mediciner, ökar tilliten till rättvisan och samhället, säger Haatainen.

Om vardagen inte är i skick uppstår frustration och gräl, fattigdom och utanförskap.

-En sådan sådan utveckling leder till konflikter, både ute i stora världen och här hemma hos oss, säger Haatainen.

Förmågan att komma överens är vårt lands styrka

Tuula Haatainen jämför den hundraåriga ungmön Finland med Askungen. Trots svåra skeenden i vår historia har vi klarat av att arbeta tillsammans och komma överens.

-Vår förmåga att komma överens är vår styrka, liksom också jämlikheten i vårt samhälle. Den här kulturen ska vi behålla och vårda, säger Haatainen.

Haatainen framhåller betydelsen av jämlikhet och talar framför allt för flickornas och kvinnornas sak, så väl här i Finland som i andra delar av världen. I sina tal lyfter hon fram behovet av både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, samt av fred och internationellt samarbete. Hon har fört fram den feministiska utrikespolitikens budskap genom att betona kvinnornas roll i lösande av konflikter och förhandling om fred, samt vid återuppbyggnad och återgång till vardaglig verksamhet. Inom utrikespolitiken betonar hon särskilt betydelsen av goda relationer till grannländerna.

-Den Europeiska Unionen är för mig en värdegemenskap, som Finland på ett naturligt sätt tillhör. Förenta Nationerna och dess organisationer är för mig viktiga organ, som vi aktivt borde medverka i, säger Haatainen.

Demokrati kräver ett aktivt medborgarsamhälle

Tuula Haatainen har deltagit i flere medborgarrörelser. Som 15-åring anslöt hon sig till Röda Korset och hon känner också väl till Finlands FN-förbunds och Kyrkans Utlandshjälps verksamhet.

Efter sin skolgång i Savolax utbildade hon sig till sjukskötare och arbetade därefter i Kuopio och Helsingfors, där hon avlade politices magisterexamen. I Helsingfors valdes hon först in i fullmäktige och efter det in i riksdagen.

-Olof Palme sade att politik är en fråga om vilja. Jag instämmer och som maratonlöpare slutför jag det jag åtar mig, säger Haatainen.

Tuula Haatainen är gift, har två barn och ett barnbarn.

 

Haastattelu on julkaistu Kaikki Mukaan -lehdessä, joka on luettavissa kokonaan täällä: Kaikki mukaan 1_2018.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*