Turun SDP: maakunnille vain sote-palvelut

Turun SDP:n mielestä sote-uudistusta tulee jatkovalmistella siten, että uudistus koskee vain sosiaali- ja terveyspalveluja ja että palvelujen valinnanvapausmallista tehdään hallitumpi. Suunnitelmat siirtää kaupunkien elinvoiman kannalta keskeisiä palveluja maakuntien vastuulle on Turun SDP:n mielestä peruttava.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista tarvitaan. Palvelujen järjestäminen kaipaa nykyistä isompia hartioita. Samalla on kuitenkin muistettava, että Suomessa on monia kaupunkeja, jotka kykenevät järjestämään laadukkaat, oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Mikäli sote-palvelujen järjestäminen siirtyy maakuntien vastuulle, tulee siihen kykenevien kaupunkien voida säilyä palvelujen tuottajina. Turun SDP katsoo myös, että uudistuksen toteuttaminen kuntalain pohjalta ilman uusia maakuntalakeja on huomattavasti yksinkertaisempi ratkaisu niin henkilöstön kuin omaisuuden siirtojen osalta.

Turun SDP:n mielestä nyt suunniteltu maakuntauudistus, jossa maakuntien vastuulle ollaan siirtämässä myös maankäyttöä ja työ- ja elinkeinopalveluja, on uhka alueiden elinvoimaisuuden kasvattamiselle. Maankäyttö ja kaavoitus ovat kunnan olennaisimpia työkaluja kuntalaisten ja yritysten toimintamahdollisuuksien kehittämisessä. Niiden tulee pysyä kuntien omissa käsissä. Isot kaupungit ovat jo pitkään luoneet toimintamalleja kasvupalveluissa ja yritys- ja korkeakouluyhteistyössä, eikä näitä malleja pidä lähteä romuttamaan. Sen sijaan kaupungeille on annettava aiempaakin enemmän vastuuta hyvinvoinnin ja elinvoiman luomisessa koko maahan.

Turun SDP:n mielestä nyt kaavailtu sote-palvelujen valinnanvapausmalli on hallitsematon, asiantuntijoiden mukaan kustannuksia merkittävästi lisäävä ja ihmisiä eriarvoistava. Markkinat edellä uudistuksen tekeminen ei tuo toivottua integraatiota sosiaali- ja terveyspalvelujen tai perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.  Parempi ja hallitumpi vaihtoehto on nykyisen palvelusetelijärjestelmän laajentaminen.

Turun SDP:n edustajiston syyskokous teki yo. kannanoton 23.11.2017.

Lisätiedot Toni Eklund 040 5931929

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*