Toni Eklundin tervehdys Turun SDP:n vappujuhlassa 2017

Hyvät kuulijat, arvoisat Turun seudun asukkaat!

Tervetuloa Turun seudun yhteiseen sosialidemokraattien vappujuhlaan.

Juhlimme suomalaisen työn juhlaa kaksijakoisissa tunnelmissa. Turun seudulla on nähty myönteistä kehitystä elinkeinopolitiikassa ja sitä kautta työllisyydessä. Tässä sosialidemokraateilla on ollut vahva rooli kaupunkia kehitettäessä.

Toisaalta mieli on samaan aikaan hieman apea, koska SDP kärsi kirvelevän tappion kuntavaaleissa. Vaikutusvaltamme laskee väistämättä alkavalla kaudella. Käymme läpi tarkan analyysin toiminnastamme, otamme opiksemme virheistä, ja lähdemme uudella innolla periksi antamatta rakentamaan parempaa Turkua, sellaista Turkua, missä pidetään kaikki mukana.

Hyvät kuulijat,

Suomen taloustilanne on vihdoin paranemassa. Viime hallituskaudella liikkeelle laitetut investoinnit ja työmarkkinaratkaisut tuottavat nyt tulosta. Tuotanto on kasvanut hiljalleen kaksi vuotta, työllisyys on hieman kohentunut ja luottamus tulevaan talouskehitykseen on vahvistunut.

Vaikka taloudessa pahin näyttäisi olevan takana, kaikilla ei mene hyvin. Nykyinen hallitus asetti kaksi vuotta sitten kunnianhimoisen työllisyystavoitteen, jota se ei tule saavuttamaan. Pitkäaikaistyöttömyys on yhä ennätystasolla, eikä tilanteen nopeaa kohenemista ole näkyvissä. Joka viides nuori mies on vailla koulutus- tai työpaikkaa.

Vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten, työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palvelut on jätetty heitteille. Heille hallituksen työllisyystoimet ja kannustaminen ovat tarkoittaneet turvan heikentymistä. Vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten usko tulevaisuuteen on heikko ja usein jopa epätoivoinen. Heille harjoitettu politiikka ei ole kyennyt antamaan toivoa ja tulevaisuudennäkymää. Liian moni jää osattomaksi talouden hitaasta elpymisestä.

Tarvitsemme politiikkaa, joka toisaalta puuttuu työttömyyteen tässä ja nyt ja toisaalta vahvistaa tulevaisuuden kasvun edellytyksiä. Työllisyyden merkittävä parantaminen on tavoite, jossa emme saa epäonnistua.

Hyvät kuulijat,

Turun SDP:n alkavan kauden tärkeimpänä tavoitteena on pitää kaikki mukana hyvinvoivassa Turussa.  Kaupungin strategia pitää päivittää ja alueellisen tasa-arvon lisäämiseksi tehdä ohjelma, joka takaa kaikkialle kaupunkiin tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja katkaisee lähiöiden eriytymiskierteen.

Kaupunkikehittämisessä on huolehdittava monimuotoisesta asuntotuotannosta, panostettava joukkoliikenteeseen ja kevyenliikenteen väyliin. Kiinteistöjen tulee olla sisäilmansa puolesta terveellisiä.

Kaupungin palvelujen painopiste on nyt positiivisen rakennemuutoksen aikana siirrettävä korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäiseviin, jotta myös tulevaisuudessa on varaa huolehtia lapsista, vanhuksista ja vammaisista.

Tärkein ennaltaehkäisevä toimi olisi maksuton varhaiskasvatus, mikä on Turun SDP:n keskeisin tavoite. Lisäksi haluamme turvata perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen resurssit ja laadun. Samalla taataan jokaiselle nuorella oikeus harrastaa.

Kaikenikäisillä tulee SDP:n mielestä olla mahdollisuus harrastaa ja jokaisella valmistuvalla nuorella tulee olla mahdollisuus työhön. Korkeakouluopiskelijoille etsitään yhdessä kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa työ- ja harjoittelupaikkoja.

Päätöksiä tulee tehdä yhdessä turkulaisten kanssa. Turussa tehdään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää politiikkaa.

***

Hyvät toverit,

Näitä tavoitteita edistämme nyt käynnissä olevissa neuvotteluissa ja koko seuraavan valtuustokauden. Tähän työhön tarvitsemme kaikkien turkulaisten tuen, tulkaa kertomaan missä on korjattavaa, ja mitä voisimme tehdä paremmin.

Turun SDP:n puolesta toivotan kaikille hyvää suomalaisen työn juhlaa!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*