Piia Elo: Satava-Kakskertaan ei tule rakentaa kultahammasrannikkoa

Satava-Kakskerta on osa Turun ainutlaatuista saaristoympäristöä, se on osa Turun vetovoimaa ja sillä on paljon arvoa niin turkulaisille kuin tänne tuleville matkailijoille ja siksi sen asuttamisessa on oltava erityisen huolellinen.

Satava-Kakskerran osayleiskaavan suunnittelun alkaessa oli Turulla houkuttelevuusongelma, kun naapurikunnat vetivät pientalotonteillaan Turusta asukkaita. Silloin katsottiin, että huolimatta kalliista ja monimutkaisesta infrasta tuli kaavoitusta edistää, jotta asukkaita saataisiin Turkuun. Sittemmin tilanne on muuttunut ja Turku on taas saanut vetovoimaansa takaisin.

Tällä hetkellä Turun suurin ongelma on nykyisten asuinalueiden eriytyminen ja sitä kautta muodostuvat sosiaaliset ja vetovoimahaasteet. Meillä ei ole enää varaa rakentaa yksipuolisia asuinalueita, millainen Satava-Kakskerran kaavasta on tulossa tämän hetkisillä kaavasuunnitelmilla. Turun sosiaalinen eheys vaatisi, että uusissa kaavoitettavissa alueissa olisi omistusasumista ja vuokra-asumista rinta rinnan. Uusia eliitin keskittymiä ei Turkuun saa muodostua.

Saarille infran rakentaminen on niin kallista, että vuokra-asumiselle kannattavia tontteja ei pystytä nyt ajettavan kaavasuunnitelman mukaan rakentamaan, sillä kalliin infrastruktuurin kustannukset eivät mahdollista monimuotoisen asuinalueen kehittymistä. Ja toisaalta liian pienellä asukasmäärällä kalliin infran rakentamisen maksaminen jää muiden turkulaisten maksettavaksi.

Toisaalta asukastavoitteen laskemista vaativat tahot ovat oikeassa siinä, että saariston omaleimaisuutta on varjeltava. Alue on kaunista, suorastaan ainutlaatuista juuri tällaisenaan.

Näkemykseni mukaan nyt pitäisikin pidättäytyä Satava-Kakskerran osayleiskaavan tekemisestä ja odottaa aikojen kehittymistä, Hirvensalon toisen sillan valmistumista ja sitä myöden joukkoliikenteen käytön kehittymistä ja uusien kunnallisteknisten ratkaisujen kehittymistä. Nyt jäihin laitetut rakennusluvat voitaisiin käsitellä, mutta muuten jättää alue nykyiseen asuunsa. Näin emme tekisi kohtalokasta virhettä tulevaisuuden turkulaisille.

 

Piia Elo

kaupunginvaltuutettu, sd

1 Comment

 Add your comment
  1. Tuomas Mikkola

    Haluan kysyä: Onko tämä kaupunginvaltuutettu ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajan kanta myös valtuustoryhmämme kanta kyseiseen asiaan? Se näyttää joka tapauksessa myötäilevän vahvasti sitä mielikuvaa, joka äänestäjäkunnalla on puolueemme päätöksenteosta ja kaupunkimme kehittämisestä ja josta saimme ”nauttia” vuoden 2017 kuntavaalituloksen muodossa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*