Päivi Pietarin tervehdys turkulaisille Turun kauppatorilla vappuna 2017

Hyvät turkulaiset, Turun torin vappu-juhlijat!

Aurinko paistaa ja keväistä lämpöä on odotettu. Vielä eilen satoi lunta ja maa peittyi loskaan. Kevät keikkuen tulevi – sää ja lämpötila vaihtelevat näin keväisin – siihen me suomalaiset olemme tottuneet.

Niin vaihtelee politiikankin ”säätila”. On aikoja kun osa paistattelee suosion auringossa ja toisilla vihmoo räntää niskaan.

Liikaan synkistelyyn ei pidä vaipua, vaikka emme voi olla tyytyväisiä sosialidemokraattisen puolueen tilanteeseen Turussa näin kuntavaalien jälkeen. Emme onnistuneet saamaan laajaa turkulaisten luottamusta tehdyllä politiikalla, toki olosuhteet kolmen eri puolueen puheenjohtajien ollessa ehdokkaina Turussa – ei ollut reilu.

Vietämme itsenäisyytemme 100-vuotis juhlavuotta. Ei ollut myöskään reilu tilanne Turun valtuustossa 100 vuotta sitten. Saimme pari viikkoa sitten juhlavaltuuston aluksi kuulla mainion luennon poliittisen historianprofessorilta Timo Soikkaselta. Kaikki Turun valtuutetut olivat silloin miehiä ja ruotsinkielisiä. Kaikki Turun valtuutetut olivat varakkaita ruotsinkielisiä miehiä. Suomea siellä ei puhuttu ja naisilla sinne ei ollut mitään asiaa. Äänimäärät päätöksenteossa määräytyivät kunnallisveron maksukyvyn mukaan. Mitä enemmän oli varaa maksaa sitä enemmän oli päätösvaltaa.

Suomi sai ensimmäisenä maailmassa senaatin/eduskunnan jossa oli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Toisin kun saatetaan luulla, Uudessa Seelannissa oli tämän suhteen vielä rajoituksia, joita Suomessa ei ollut. Voimme siis aidosti olla asiasta ylpeitä. Suomi oli edistyksellinen. Naiset ja miehet varallisuuteen katsomatta olivat oikeutettuja vaaleissa asettumaan ehdokkaiksi ja jokaisella kansalaisella oli yksi ääni äänestäessään.

Kaupunkien ja kuntien päätöksentekoon tämä edistyksellisyys ei vielä yltänyt. Turussa siis valtaa piti edelleen tämä piinkova ”viikinkivalta”, joksi ruotsinkielisiä varakkaita miehiä kutsuttiin.

Sosialidemokraattinen liike syntyi Turussa oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta tähän vallitsevaan tilanteeseen.

Vaatimus siitä, että jokainen on syntyessään tasa-arvoinen. Vaatimus siitä, että yhteiskunnan tehtävä on tasata elämän lähtökohtia, sillä emme voi valita olosuhteita mihin synnymme.

100 vuotta sitten näin toukokuussa syntyi kapina, joka on poikkeuksellinen Suomessa, Turun valtuusto piiritettiin ja työväestö sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön johdolla vaati rohkeasti muutosta epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen.

Vuoden 1918 murheelliset tapahtumat pohjautuvat myös näille tapahtumille. Venäjän keisarikunnan hajoaminen toi Suomelle itsenäistymisen joulukuussa 1917, mutta poliittiset jännitteet johtivat veriseen sisällissotaan, kansalaissotaan tammikuussa 1918. Sen sodan uhrit ovat edelleen vahvasti muistoissamme.

Jos jotain hyvää ajankohtainen Juhla-raha-kohu on saanut aikaiseksi, se on toivottavasti mahdollistanut ja lisännyt sitä avointa keskustelua tästä kansaa repineestä traumasta.

Miksi me sosialidemokraatit olemme tällaisia, muistelemme näitä historian tapahtumia ja ylläpidämme näitä monien mielestä kummallisia perinteitä: vappupuheita, vappumarsseja soittokunnan musiikin tahdissa, kunniakäyntejä haudoilla.

Tämä on kunnioitusta ja arvostusta menneitä sukupolvia kohtaan, jotka rohkeasti lähtivät vaatimaan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoista ja yhtäläistä kohtelua myös niille heikommassa asemassa oleville.

Siirryttäessä tähän päivään ja aikaan,

-voisin puhua tässä nyt talouden luvuista, kuinka kuluneen valtuustokauden alussa näkymät olivat synkät, mutta kuinka taloustilanne ja kasvu monilla mittareilla mitattuna on viimein taantumavuosien jälkeen lähtenyt hiljalleen nousuun,

-voisin puhua maakunta- ja sote-uudistuksen uhkakuvista,

-voisin puhua työttömyydestä, miten puoli miljoonaa työnhakijaa ja 50 000 työpaikkaa saadaan kohtaamaan. Maan hallituksen työllisyystoimet ja kannustaminen ovat keppiä ja ruoskaa, vaikka tosiasia on, että työtä ei ole riittävästi tarjolla, pitkäaikaistyöttömyys on yhä ennätystasolla ja joka viides nuori mies on vailla koulutus- tai työpaikkaa.

Vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten, työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palvelut on jätetty heitteille, heille hallituksen toimet ovat tarkoittaneet turvan heikkenemistä.

Turun työllisyysnäkymät ovat hiukan parantuneet. Työttömyysaste oli helmikuussa 15,3%. Laskua edellisvuoden vastaavaan aikaan on 1,5%, joka oli enemmän kuin valtakunnallinen lasku. Tämä on tietysti hyvä kehityssuunta.

Uhkakuvana tällä hetkellä Turussa on se, että koulutusleikkauksien seurauksena ammatillisesta koulutuksesta 50 nuorta keskeyttää opinnot kuukausittain ja heitä uhkaa vakava syrjäytyminen. Opettajien irtisanomiset ovat johtaneet lähiopetustuntien kriittiseen vähenemiseen ja siten nuorten motivaation loppumiseen ammattikoulutuksessa,

-voisin puhua siitä kuinka työ ja toimeliaisuus elämässä on meille sosialidemokraateille arvo, jota juhlimme näin työn juhlapäivänä vappuna yhdessä opiskelijoiden kanssa,

-juhlimme siitäkin huolimatta, että monelle työnhaku on tänä päivänä itsessään kovaa työtä ja epätoivoistakin sellaista työllisyyskoulutuksineen ja työkokeiluineen ja jos työhön pääsee kiinni se on pätkätyötä, osa-aikatyötä, matalapalkkatyötä,
-ja jos työllä ei elä ja pysty maksamaan toimeentuloaan, se ajaa esimerkiksi yhä useammin yksinhuoltajan leipäjonoon työnteosta huolimatta,

– kaikilla ei siis suinkaan mene hyvin,

-voisin myös haukkua nykyhallitusta tästä kansaa repivästä ja eriarvoistavasta sekä rikkaita entisestään suosivasta politiikasta.

Haluan kuitenkin tervehtiä teitä hyvät kuulijat näin vappuna siten, että sosialidemokraattiset arvot ovat 100 vuotiaassa Suomessa ajattomia ja universaaleja ja SDP on arvopuolue, joka edelleen historiaansa unohtamatta elää vahvasti tätä päivää, suuntaa rohkeasti tulevaisuuteen ja tulee jatkossakin Turussa tekemään politiikkaa oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja yhteisvastuullisuuden pohjalta, tuoden inhimillisyyttä päätöksentekoon. Me olemme ihmisten puolue.

Väitän, että emme niinkään ole epäonnistuneet hyvien tavoitteidemme saavuttamisessa täällä Turussa tälläkään valtuustokaudella, vaan olemme tehneet vahvasti sosialidemokraattista politiikkaa, olemme tuoneet inhimillisyyttä päätöksentekoon.

Turun SDP on ollut vauhdittamassa osaltaan kaupungin vetovoimaisuutta, suotuisaa rakennemuutosta, palveluita puolustaen ja huolehtien kaupunkilaisten tulevistakin palvelutarpeista kaupungin nyt kasvaessa vauhdilla.

Mutta tämän asian kertomisessa olemme täysin epäonnistuneet, jos näyttäydymme turkulaisten silmissä toisten apupuolueena tai aseveliliittolaisena – vaikka se ei ole totuus! Sitä puhetta halutaan kuitenkin ylläpitää valitettavasti.

Olemme epäonnistuneet viestimme kertomisessa,
-siinä, mitkä ovat olleet meidän päätöksentekomme perusteet, ne viestit eivät ole kantautuneet turkulaisille riittävästi. Syistä voimme olla montaa mieltä.

Esimerkkinä kaavoituspolitiikka: me olemme halunneet tehokasta täydennysrakentamista, jotta asumisen kustannukset saadaan pysymään kohtuulisina ja jotta tavalliset pieni- ja keskituloiset ihmisetkin voisivat halutessaan asua keskustassa tai sen tuntumassa palveluiden ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähellä.

Korkea rakentaminenkin mahdollistaa meidän mielestä piha-alueen laajemman virkistyskäytön eri-ikäisille, lapsille ja ikäihmisille, itse korkea rakennus ei ole itsetarkoitus vaan mahdollistaja, tarkoitus on ollut saada viihtyisää ympäristöä eri-ikäisille myös tänne keskustaan, missä tonttimaa on kallista.

Ongelmamme on, ettemme huuda vain yhtä totuutta, niin kuin eräät toiset politiikan toimijat, vaan asioissa on usein monta näkökulmaa, joita ei voi laittaa vastakkain.

TOIVON että vanhojen puheiden aika on nyt ohi, puheet kapinettipolitiikasta tai puhe aseveli-akseleista on ohi.

-sopimuspohjaiseen politiikan tekoon ei myöskään ole enää varaa, Turku-sopimusten aika on ohi. Turku-sopimus on turkulaisille kirosana, sen voimme nyt unohtaa.

Tarvitsemme jatkossa laajaa yhteistyötä yli puoluerajojen, jotta tämä nyt myönteisesti orastava kasvu Turussa saadaan vahvistumaan ja sen haasteisiin pystymme vastaamaan koulutuspoliittisesti, kaupunkikehittämisen ja palveluiden näkökulmasta.

Nyt seuraavalla valtuustokaudella edistämme avoimuutta ja jatkamme kaupunkilaisten osallistumisen lisäämistä oman kaupunkinsa hyvään kehittämiseen. Pansio-Pernon alueen asukkaiden kanssa meillä on tästä jo hyviä kokemuksia tältä valtuustokaudelta.

Turussakin vahvasti näyttäytyvä asuinalueiden eriarvoistuva kehitys on saatava kaventumaan, tämä on tulevan valtuustokautemme tärkein tavoite ja siihen on vastattava konkreettisin toimenpitein.

Toinen tärkeä tavoite on painopisteen siirtäminen korjaavista toimista ennaltaehkäiseviin toimiin ja näin edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaupunkilaisten välillä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nousee merkittävään rooliin kaupungin päätöksenteossa, – jos ja kun – sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakunnan vastuulle.

Ennaltaehkäiseviä toimia riittää ja niitä ovat mm.
-laadukkaasta päivähoidosta- ja peruskoulutuksesta huolehtiminen
-siirtyminen asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen,
-lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuden takaaminen,
-etsivän nuorisotyön turvaaminen,
-nuorisotakuun vahvistaminen, jotta kaikki nuoret pysyvät yhteiskunnassa mukana ja jotta ammattikoululaisten ja korkeakoulutettujen työnsaantia voidaan edesauttaa.
-liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja kulttuuritapahtumiin osallistumisen mahdollistaminen myös vähävaraisille,
-seniorineuvolan ja etsivän vanhustyön aloittainen yksinäisille ikäihmisille,
-vammaisten huomioiminen kaikessa päätöksenteossa ja
-maahanmuuttajien kotoutumiseen panostaminen ja näin heidän sopeutumisensa edistäminen yhteiskuntaamme.
Tässä tärkeimpiä mainitakseni.

Meidän sosialidemokraattien tulevaisuuden Turussa myös yksinhuoltajan lapsi voi harrastaa, yksineläväkin pystyy maksamaan viihtyisän asumisensa, myös työttömän lapsi saa leikkiä päiväkodissa koko päivän vanhemman etsiessä työtä, nuori saa laadukasta ammatillista koulutusta ja tukea päästäkseen suoraan työelämään, vammaisten huolet otetaan vakavasti, hädänalaiset voivat elää turvallista elämää ja maahanmuuttajat opastetaan elämään naapureina, yksinäisyyteen saat apua olit nuori tai ikäihminen ja kun voimat loppuvat saat toisten avun.

Me sosialidemokraatit olemme tulevaisuudessa turkulaisten apupuolue ja pidämme kaikki mukana.

Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi osallistumaan vappumarssille, joka alkaa pian tuosta jäätelöratikan takaa ja sen jälkeen ravintola Koulun sisäpihalle vappujuhlaamme kuulemaan lisää hyviä puheita.

Iloitkaamme yhdessä keväästä ja vappujuhlasta.

Hyvää vappua kaikille!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*