Nina Kallio: Julkisjohtaminen haltuun sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kunnassa

Nina Kallio

Tutkija Jari Autioniemi toi mielipidekirjoituksessaan (TS 7.1.) esiin seikkoja, jotka eivät voi olla vaikuttamatta ja jotka pitää ottaa huomioon tulevan sote-rakenneuudistuksen hallinnossa ja johtamisessa.

Käyttäjä eli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas on oikeutettu ajantasaiseen tietoon palveluista, niiden sisällöstä ja hinnasta. Tiedon pitää olla ymmärrettävää ja henkilöä on vaikka tarvittaessa autettava palveluohjaamalla. Koko kansa ei hallitse digiä.

Palveluiden pitää olla keskenään vertailukelpoisia sisällöllisesti, laadullisesti ja hinnan osalta. Näiden tietojen tulee olla julkisia kaikilta osin. Sotessa kun veronmaksaja tulevaisuudessakin maksaa leijonanosan.

Käyttäjä luottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen osaamiseen ja oikeamielisyyteen. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tulee korostua rakennemuutoksen eri vaiheissa. Ei saa muodostua rakenteellisesti eriarvoisia palveluita, joissa jotkin palvelut olisivat vain joidenkin saatavissa.

Toimintatapojen pitää perustua näyttöön, tutkimukseen taikka käypään hoitoon.

Sosiaali-ja terveydenhuoltoon on vaikeasti sovitettavissa tulosohjaus tehokkuuden päämäärällä. Ketään kun ei saa pyydettäessä paranemaan vaikka haluaisi. Asiat vaativat aikansa

Nämä edellämainitut asiat koskevat kaikkia kuntapäättäjiä sekä virkamiehiä. Kyse voi olla yksittäisen kuntalaisen asiasta taikka kokonaisia yhteisöjä koskevista asioista kuten esimerkiksi rakennusluvat, jätevedet, lastensuojelu, liikunta ja kulttuuri.

Kaiken julkisen toiminnan tulee olla valvottua, läpinäkyvää. Toiminnan tulee olla vertailukelpoista ja huonoista käytännöistä tulisi pyrkiä eroon.

Kaiken toiminnan tulee hyödyttää kuntalaista ja toiminnan pitää olla ohjattu taloudellisesti oikein. Kuntalaisten tulee voida luottaa päättäjiinsä, että he toimivat oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Nina Kallio

Luottamushenkilö (sd)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*