Mari-Elina Koivusalo: Onko Turulla rohkeutta olla sivistyskaupunkien eturintamassa?

Mari-Elina Koivusalo

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta päätti eilen ensi vuoden talousarvioehdotuksestaan. Turussa on puhuttu viime aikoina paljon sivistyksen arvoista, ja viime kevään vaalikeskusteluissa ja -ohjelmissa teema oli aivan keskeinen. Kaikki suurimmat puolueet kannattivat tuolloin siirtymistä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, perusopetuksen laadun turvaamista ja kehittämistä sekä panostuksia toisen asteen koulutukseen positiivisen rakennemuutoksen hengessä ja jotta jokaisella nuorella olisi aito mahdollisuus päästä mukaan yhteiskuntamme täysivaltaisksi jäseneksi koulutuksen avulla. Siksi eilinen ilta muodostui erityisen mielenkiintoiseksi.

 Ennen budjettia käsittelimme aloitteen maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä Virkamiehet ovat tehneet hienoa työtä selvittäessään niin kustannukset, osallistumisasteet kuin lapsi- ym. vaikutukset jota maksuttomuuteen liittyy. Selvitysten mukaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen siityminen asteittain on paitsi realistista, myös vaikutuksiltaan positiivista. Teimmekin esityksen, että Turku tarjoaisi 1.8.2018 alkaen neljä tuntia päivässä maksutonta varhaiskasvatusta viisivuotiaille. Pettymys oli suuri, kun tämän puolesta äänestivät vain me demarit sekä vasemmistoliitto.
Budjettikäsittelyn yhteydessä vihreät kuitenkin toivoivat sanalisäystä (ei siis rahaa) siitä, että voisimme Turussa varautua maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ensi vuonna mikäli se hallituksen taholta toteutetaan. Me kuitenkin katsoimme, että joka tapauksessa kaupungin oma rahallinen panostus (1,2milj) on niin suuri, että se pitäisi saada budjettiin sisään jo nyt jotta kokeiluun osallistuminen olisi realismia. Tämä tulikin lautakunnan päätökseksi kun sdp, vasemmistoliitto ja lopulta vihreät tätä tukivat. Kiitos siitä!
Saimme lisäksi kattavan selvityksen siitä, millä tavoin Turun perusopetuksen koulujen tilanteet ovat muuttuneet hallituksen leikattua ns. tasa-arvorahat lähes kokonaan. Tilanteet ovat kirjavia ja haastavilla alueilla toimivilla kouluilla ei ole sellaisia resursseja kuin pitäisi, vaikka perustoiminta onkin pysynyt keskimäärin hyvällä tasolla. Esitimmekin budjettiin kaupungin omaa tasa-arvorahaa, suuruudeltaan 0,5 miljoonaa euroa. Tämä myös hyväksyttiin, kun saimme tukea vasemmistoliitolta, kd:lta ja vihreiltä.
Ammatillisen koulutuksen reformi astuu voimaan kesken lukuvuoden vuodenvaihteessa. Tilanne on monelle opiskelijalle haastava, sillä opintopolkujen yksilöllistyminen ja vaatimus omasta aktiivisuudesta on vaarassa pudottaa liian monet opinnoista. Esitimme, että asian parantamiseksi ammatilliseen koulutukseen saataisiin viisi ohjaajan vakanssia, toisin sanoen opinto- työelämä- ja uraohjaajia jotka ovat aivan keskeisessä roolissa varmistamassa, että kaikki nuoret pysyvät mukana ja että heillä on aito mahdollisuus suoriutua opinnoistaan. Kustannusvaikutus 300 000 e. Valitettavasti tätä ei puolustettu muiden kuin meidän ja vasemmistoliiton toimesta.
Summa summarum: jotain hyvää, mutta myös jotain huonoa. Olisiko Turulla rohkeutta olla sivistyksen eturintamassa kun valtuusto marraskuussa lopullisesti päättää budjetista?
Mari-Elina Koivusalo
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vpj, kaupunginvaltuutettu (sd)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*