Jarmo Aalto: Lapsi tulee nähdä lapsena, ei kulueränä

Jarmo Aalto

TS 23.9.2017 oli uutinen Turun varhaiskasvatuksen kalleudesta suhteessa verrokkikaupunkeihin. Kuusikko-työryhmässä vertaillaan Turun, Tampereen, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun varhaiskasvatusta. Raportin mukaan Turun varhaiskasvatuksen kustannukset ovat verrokkikaupunkeja suuremmat. Tämä on varmasti totta, mutta järkevämpää on katsoa lukujen taakse, ja pohtia niiden vaikuttavuutta lasten ja perheiden kannalta. Lyhyellä tähtäimellä voi mennä lukujen taakse, vaikka tosiasiassa kysymyksessä on lapsi eikä pelkkä budjetin menoerä.

Turussa on jo jonkin aikaa ollut käynnissä positiivinen talouskehitys. Tämä tuo osaltaan myös varhaiskasvatukseen palvelun kysynnän kasvua. On hienoa, että työpaikkoja syntyy ja siten ihmiset muuttavat Turkuun. Positiivinen kehitys johtaa myös luonnollisesti siihen, että tarvitsemme lisää päivähoitopaikkoja sekä tiloja. Myös varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvusuunnassa. Kun palvelun kysyntä kasvaa ja halutaan varmistaa laadukas varhaiskasvatus, niin se vaan yksinkertaisesti maksaa. Toki kustannukset saadaan painumaan lyhytnäköisesti alas, mutta silloin pitää tehdä isoja muutoksia.

Olen tyytyväinen, että Turussa ei ole lähdetty kasvattamaan ryhmäkokoja eikä rajattu varhaiskasvatusoikeutta, ja siten myös ryhmäkoot ovat edellä mainittuja kaupunkeja pienemmät. Pienemmät ryhmäkoot varmistavat sen, että lapsilla on mahdollisuus saada enemmän aikuisen ohjausta ja tukea päivittäin. Lisäksi raportin mukaan Turussa on enemmän lastentarhaopettajia töissä kuin muissa verrokkikaupungeissa.

Faktaa on se, että toiset lapset tarvitsevat enemmän apua ja tukea arjessa kuin toiset. Turussa on satsattu verrokkikaupunkeja paremmin erityisvarhaiskasvatukseen, joka onkin erittäin hyvä ja tärkeä asia.

Nämä esimerkit osoittavat osaltaan syyn Turun varhaiskasvatuksen kalleuteen verrokkikaupunkien vertailussa. Olen vahvasti sitä mieltä, että Turun tulee jatkaa samalla linjalla myös jatkossa. Lapsiin ja heidän tulevaisuuteen tulee satsata muutenkin kuin juhlapuheissa.

Karsimalla ja leikkaamalla emme tilannetta paranna, päinvastoin. Lapset tarvitsevat aikuisen kasvatusta, ohjausta ja kokonaisvaltaista huolenpitoa. Siksi lapsi tulee nähdä budjetissa lapsena, ei kulueränä.

 

Jarmo Aalto (sd)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*