Eeva-Johanna Eloranta: AVH-hälytys saaristossa

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta

Viime kesänä soitin ensimmäistä kertaa elämässäni hätänumeroon, kun läheiselläni oli selviä aivoinfarktin oireita. Hän oli sekavan oloinen, puhe puuroutui eikä hän pystynyt toistamaan kaikkia sanoja.

Tiesin, ettei oireiden helpottumista tule odottaa, vaan apua pitää soittaa heti. Tilanteen teki haastavaksi se, että olimme mökillä venematkan takana Turun saaristossa. Onneksi pelastushelikopteri saatiin paikalle.

Tiesin, että aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoito on Suomessa maailman huippuluokkaa. Huolta herätti kuitenkin tyrmistyttävä tieto siitä, että vaikka lähes puolet AVH:n sairastaneista tarvitsee moniammatillista kuntoutusta, vain keskimäärin 15 prosenttia sitä saa.

Joidenkin sairaanhoitopiirien alueella päästään 25 prosenttiin, mutta esimerkiksi meillä Varsinais-Suomessa vain 10 prosenttia pääsee kuntoutukseen. Tämä on ikävä asia paitsi inhimillisesti myös kansantalouden kannalta.

Aivoverenkiertohäiriöt aiheuttavat noin seitsemän prosenttia terveydenhuollon menoista eli vuoden aikana noin 1,1 miljardia euroa. Niihin sairastuu vuosittain lähes 25 000 suomalaista, joista joka neljäs on työikäinen.

Sairastuneista vain neljännes kuntoutuu lähes täysin. Nopeasti alkava ja riittävän pitkä kuntoutus olisi erittäin kustannusvaikuttavaa. Oikein ajoitettu ja oikeanlainen kuntoutus vähentäisi hoitopäiviä ja pysyvään laitoshoitoon joutuvien määrää noin 30 prosentilla. Näin päästäisiin alhaisemmin kustannuksin parempiin kuntoutumistuloksiin ja samalla sairastuneiden parempaan elämän laatuun.

Kuntoutuksessa nimenomaan moniammatillisuus on tärkeää, eli sairastunut saattaa tarvita fysioterapian ja toimintaterapian ohessa myös puheterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta tai näiden yhdistelmiä.

Moniammatillisuus ei läheskään aina toteudu, sillä etenkin puheterapeuteista ja neuropsykologeista on suuri puute Suomessa. Heitä pitäisi kouluttaa lisää.

Sote-uudistusta tehtäessä on tärkeää keskittää AVH-kuntoutus erikoissairaanhoidon yhteyteen riittävän suuriin AVH-yksiköihin, joissa keskitytään pelkästään AVH-sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen.

Jokaisella sairastuneella tulee olla oikeus hyvän akuuttihoidon lisäksi välittömästi aloitettuun moniammatilliseen, laadukkaaseen ja intensiiviseen kuntoutukseen kuntoutussuunnitelmineen riippumatta iästä tai siitä missä asuu.

Helikopterin lähdettyä liikkeelle läheiseni pääsi vartissa Tyksiin suoraan asianmukaiseen hoitoon ja kuvantamiseen, sillä ensihoitajat tekivät jo mökin kuistilla AVH-hälytyksen. Onneksi kyseessä oli vain lyhytkestoinen aivojen verenkiertohäiriö, ja hän kotiutui sairaalasta vielä samana päivänä.

Eeva-Johanna Eloranta
kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*